ಕೊಡಕ್ಯನ ಅಥವಾ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ

ಕೊಡಕ್ಯನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಪದಾರ್ಥ ಅಂದರೆ ಮೇಲೋಗರ. ಕೆಲವೆಡೆ ಇದನ್ನೇ ಮಜ್ಜಿಗೆಹುಳಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ತರಕಾರಿಗಳು ಜೀಹಲಸಿನಕಾಯಿ (ಜೀಕುಜ್ಜೆ), ಮಂಗಳೂರು ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ, ತೊಂಡೆಕಾಯಿ.

ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ. ಯಾವುದೇ ಅಬ್ಬರವಿಲ್ಲದ ಮೇಲೋಗರವಿದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದು ಸರಳ ಜೀವಿ. Continue reading “ಕೊಡಕ್ಯನ ಅಥವಾ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ”

Advertisements